החיפוש הניב 23 תוצאות

על ידי דביר במברגר
ד' 14 מרץ, 2018 7:03 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקוני הקלדות
תגובות: 0
צפיות: 604

תיקוני הקלדות

- חברותא ע"ז נד,ב כתוב "תורכתם", צ"ל "תורתכם"
- רשב"א קידושין ס,א "ההם", צ"ל "התם".
- ר"ן על הרי"ף קידושין כד,ב כתוב "פן פזי", צ"ל "בן פזי"
על ידי דביר במברגר
ד' 07 מרץ, 2018 1:00 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקון
תגובות: 0
צפיות: 762

תיקון

מ"מ שבת ט,ג כתוב "מב" צ"ל "מ עמוד ב".
על ידי דביר במברגר
ש' 03 מרץ, 2018 9:35 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקוני הקלדות
תגובות: 0
צפיות: 615

תיקוני הקלדות

- רא"ש נדרים ג,ה כתוב "חמכים", צ"ל "חכמים".
- גרש ירחים גיטין מו,ב נאמר "דילוי", צ"ל "גילוי".
על ידי דביר במברגר
ד' 31 ינואר, 2018 6:20 pm
פורום: הצעות לשיפורים
נושא: הצעות לקיצורים
תגובות: 1
צפיות: 1321

הצעות לקיצורים

כדאי להוסיף קיצור לירושלמי- יר או ירו, וכן לתוספות תוס וכן לפירוש המשנה- פהמ"ש או פה"מ וכן שבחיפוש יהיה אותו דבר. אפשר גם להגדיר לעצמך קיצורים.
על ידי דביר במברגר
ד' 31 ינואר, 2018 6:14 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקוני הקלדות
תגובות: 0
צפיות: 926

תיקוני הקלדות

ידיד נפש כתובות ח,א נאמר "כתובת האיה", צ"ל "כתובת האישה".
- גיטין עה,ב נאמר "לא מקדים איניש פורענותא, לנפשיה" יש להוריד את הפסיק
על ידי דביר במברגר
ו' 19 ינואר, 2018 12:53 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקוני הקלדות
תגובות: 0
צפיות: 851

תיקוני הקלדות

- גמרא בבא במ קא ב כתוב "שנים, עשר חדש" צ"ל "שנים עשר חדש"
- הגהות מיימוניות חובל ד, כא המילה טוע"ן הם כן ראשי תיבות- טוען ונטען
- תוספות קידושין סא,א ב"רבי חנינא" יש ירידת שורה שלא לצורך והמילים מיותרות
על ידי דביר במברגר
א' 14 ינואר, 2018 12:09 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תקוני הקלדות
תגובות: 0
צפיות: 715

תקוני הקלדות

- שו"ת הרא"ש לה,ב נאמר "הכי מילי שותפין", צ"ל "הני מילי שותפין"
- שו"ת מהר"ם מרוטבורג ד תתקפא נאמר "האשה בכתוכתה", צ"ל "בכתובתה"
- שו"ת הרא"ש מו, ב נאמר "מחילת התנאי הוא בקיומו", צ"ל "כקיומו".
על ידי דביר במברגר
ו' 05 ינואר, 2018 3:41 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים ברא"ש
תגובות: 0
צפיות: 986

תיקונים ברא"ש

רא"ש גיטין ז,ו כתוב "מתקיים", צ"ל "מתקיף".
על ידי דביר במברגר
ב' 16 אוקטובר, 2017 4:00 pm
פורום: הצעות לשיפורים
נושא: הצעות שיפור בתצוגת הפרשנים
תגובות: 1
צפיות: 1299

הצעות שיפור בתצוגת הפרשנים

אפשר בפרשנים על הרמב"ם להקדים בסדר (או לשים בקטגוריה נפרדת, כמו מ"מ וכ"מ) את ר' אברהם ואת ר' יהושע הנגיד, בנו ונינו של הרמב"ם. כמו כן, בפרשנים עצמם אפשר לסדר לפי סדר הדורות. גם חיפוש רק בראשונים או רק באחרונים, או חיפוש לפי מגורים בתקופת הראשונים (פרובנס, ספרד, אשכנז) יעזור מאוד,...
על ידי דביר במברגר
א' 01 אוקטובר, 2017 8:55 am
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקוני טעות בכמה ספרים
תגובות: 1
צפיות: 998

תיקוני טעות בכמה ספרים

- רבינו גרשום חולין פט א "אלא מעפרה ממש מכסין" מופיע פעמיים.
- ביוגרפיה רפרם- כתוב "רבינו סבר", צ"ל "רבינא סבר".
- חברותא גיטין יב,ב הערה 23 נאמר "קשה כנזכר. שהיר מכיון". צ"ל "שהרי".

עבור לחיפוש מתקדם