החיפוש הניב 31 תוצאות

על ידי אביאל
ד' 13 ינואר, 2021 11:15 am
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: לחם משנה על הרמב"ם הל' יום טוב פרק ב הלכה י
תגובות: 0
צפיות: 465

לחם משנה על הרמב"ם הל' יום טוב פרק ב הלכה י

הנוסח בפרויקט השו"ת: לחם משנה הלכות יום טוב פרק ב הלכה י
ואם הביאו מחוץ לתחום אסור וכו'. מדלא הזכיר רבינו ז"ל בכדי שיעשו משמע דס"ל כפירוש רש"י בפרק אין צדין

צריך להיות כפי שהוא במהד' פרנקל:
...משמע דס"ל כפירוש ר"י בפרק אין צדין
על ידי אביאל
ה' 21 פברואר, 2019 11:31 am
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: לחם משנה הל' יום טוב פרק ב הלכה ז
תגובות: 0
צפיות: 1022

לחם משנה הל' יום טוב פרק ב הלכה ז

במקום: "אבל אפילו שהקשה"
צריך להיות: "אבל אביי שהקשה"
על ידי אביאל
א' 11 נובמבר, 2018 4:21 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: פסקי רי"ד מסכת עבודה זרה
תגובות: 1
צפיות: 1304

פסקי רי"ד מסכת עבודה זרה

במקום פסקי רי"ד מסכת עבודה זרה גמרא דף מ עמוד א אמ' רב ברונא אמ' רב קירבי דגים ועוברן אינן ניקחין אלא מן המומחא. פי' מלש' צ"ל (התיקון במילה האחרונה, המודגשת): פסקי רי"ד מסכת עבודה זרה גמרא דף מ עמוד א אמ' רב ברונא אמ' רב קירבי דגים ועוברן אינן ניקחין אלא מן המומחא. פי' מיש' ונפ"מ...
על ידי אביאל
ד' 18 אוקטובר, 2017 2:46 pm
פורום: הצעות לשיפורים
נושא: חיפוש בקטע - ניווט בין כמה תוצאות
תגובות: 1
צפיות: 2285

חיפוש בקטע - ניווט בין כמה תוצאות

בחיפוש בקטע יש אפשרות להדגיש את כל התוצאות. כדאי להוסיף אפשרות של ניווט בתוך הקטע, שתהיה חלונית שבה מילת החיפוש ומספר התוצאות שיצאו, ואפשרות לדלג קדימה אחורה - בדומה לחיפוש בדף אינטרנט שיש בדפדפן כרום. יכול לעזור מאוד בקטע ארוך ורוצים למצוא את התוצאה הראשונה או האחרונה, או לראות באיזה אזור בדף יש הכ...
על ידי אביאל
ד' 13 ספטמבר, 2017 9:04 am
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: לחם משנה מאכלות אסורות ז ו
תגובות: 2
צפיות: 1973

Re: לחם משנה מאכלות אסורות ז ו

עוד שם, בהמשך

במקום:
הא ודאי חלב טמא

צ"ל:
דהא ודאי חלב טמא
על ידי אביאל
ד' 13 ספטמבר, 2017 9:00 am
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: לחם משנה מאכלות אסורות ז ו
תגובות: 2
צפיות: 1973

לחם משנה מאכלות אסורות ז ו

לחם משנה הלכות מאכלות אסורות פרק ז הלכה ו
משמע דאם נהגו בו איסור

צריך להיות:
משמע דהם נהגו בו איסור

[טעות זו ודאי משנה את המשמעות]
על ידי אביאל
א' 23 יולי, 2017 10:36 am
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: מגיד משנה שחיטה פרק י הלכה ג
תגובות: 1
צפיות: 2045

מגיד משנה שחיטה פרק י הלכה ג

במקום "בוקא דטעמא", צריך להיות "בוקא דאטמא"

וכן בהמשך: "בראש הקולית וכעין דוקא", צ"ל: "... וכעין בוקא".
על ידי אביאל
ב' 26 יוני, 2017 5:40 pm
פורום: הצעות לשיפורים
נושא: אפשרות לסידור טאבים
תגובות: 1
צפיות: 2462

Re: אפשרות לסידור טאבים

שוב ראיתי שקדמוני בזה כמה
http://www.responsa-forum.co.il/viewtopic.php?f=5&t=1160
על ידי אביאל
ב' 26 יוני, 2017 5:39 pm
פורום: הצעות לשיפורים
נושא: אפשרות לסידור טאבים
תגובות: 1
צפיות: 2462

אפשרות לסידור טאבים

שלום וברכה
היה מועיל אם היתה אפשרות לסדר את הטאבים (לשוניות) שבתחתית המסך ולהזיזם לפי הצורך. לפעמים פותחים הרבה לשוניות, והיה נוח אם היתה אפשרות ללומד לקבץ את הטאבים ששייכים זה לזה. אפשרות דומה קיימת בדפדפן כרום (מן הסתם גם באחרים).
על ידי אביאל
ב' 12 דצמבר, 2016 11:49 am
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: גמרא חולין עו, ב
תגובות: 1
צפיות: 2025

גמרא חולין עו, ב

בפרויקט השו"ת:

א"ל אנא עובדא ידענא דההוא בר גוזלא דהוה בי רבי יצחק דעור מצרף לבשר הוה ואתא לקמיה דר' יוחנן ואכשריה

צריך להיות: מצטרף.

עבור לחיפוש מתקדם