עמוד 2 מתוך 4

Re: גירסה 23 יצאה לאור

פורסם: ג' 08 דצמבר, 2015 8:26 am
על ידי lazco
התוכנה נבדקה בווינוס 10 ועובדת.

Re: גירסה 23 יצאה לאור

פורסם: ג' 15 דצמבר, 2015 12:57 pm
על ידי responsa
דוד קורצוג כתב:
buk4a כתב:
responsa כתב:גירסה 23 נתמכת במחשבי PC עם מקלדת ועכבר (לא טאבלט) ובחלונות (XP (sp3 או ויסטה או 7 או 8 (לא כולל RT).ומה עם Windows Phone 8 ?


אין לי עדיין גירסה 23 לכן אני רוצה לשאול האם הוא גם תומך בווינדוס 10

גירסה 23 נבדקה בחלונות 10, ועובדת טוב.

Re: גירסה 23 יצאה לאור

פורסם: ד' 24 פברואר, 2016 11:49 am
על ידי צחי
למה אין כנסת הגדולה על חו"מ?

Re: גירסה 23 יצאה לאור

פורסם: ד' 24 פברואר, 2016 11:58 am
על ידי lazco
שלום רב,
צחי כתב:למה אין כנסת הגדולה על חו"מ?

בגירסה 24 היוצאת בקרוב יש כנסת הגדולה על חו"מ.

Re: גירסה 23 יצאה לאור

פורסם: ב' 11 אפריל, 2016 8:32 am
על ידי יונתן
מתי תצא גירסה 24?

Re: גירסה 23 יצאה לאור

פורסם: א' 08 מאי, 2016 4:26 pm
על ידי נתן
למה אין משפרין התוכנה שיתאים גם עם מסך מגע הרי הוא כל כך נצרכת כהיום.
אני במיוחד המתנתי לגרסא 24 במיוחד בשביל זה ועכשיו איני יודע אם אקנהו כיון שלא שוה לי הכסף בלעדיו.

Re: גירסה 23 יצאה לאור

פורסם: ב' 09 מאי, 2016 3:55 am
על ידי f691gf
אני מחזיק בגירסה 23 ולמיטב ידיעתי בגירסה הבאה עדיין אין אפשרות להשתמש במסך מגע
כנראה אין המייצר תופס צורך החשוב של מסך מגע
חבל!!!
באוצר החכמה מתאפשר שימוש במסך מגע
למה יש כאן אפליה???

Re: גירסה 23 יצאה לאור

פורסם: ב' 09 מאי, 2016 1:25 pm
על ידי responsa
גירסה 24 עדיין אינה תומכת במסכי מגע.

הנושא בפיתוח, ואני מקווה שכבר ימומש בגירסה הבאה.

Re: גירסה 23 יצאה לאור

פורסם: ב' 09 מאי, 2016 3:12 pm
על ידי מאירי
שלום וברכה,

האם גירסא 24 כבר יצאה לאור?
הנני רואה באתר http://www.talsys.co.il/ שיש כבר גירסא 24, האם זוהי גירסא סופית?

ואם כן, מהם השינויים לעומת גירסא 23 פלוס?

בברכה

Re: גירסה 23 יצאה לאור

פורסם: ב' 09 מאי, 2016 3:21 pm
על ידי responsa
מאירי כתב:שלום וברכה,

האם גירסא 24 כבר יצאה לאור?
הנני רואה באתר http://www.talsys.co.il/ שיש כבר גירסא 24, האם זוהי גירסא סופית?

ואם כן, מהם השינויים לעומת גירסא 23 פלוס?

בברכה

התוספות בגירסה 24

אנציקלופדיה תלמודית:●כרך לד ● כרך לה (רק בגירסת ה"פלוס")

מפרשי תנ"ך
● העמק דבר (כולל "הרחב דבר") ● בכור שור (מבעלי התוספות) ● אפריון (לבעל "קיצור שו"ע") ●עקידת יצחק (דברים) ●דברי דוד (לט"ז)● רינה של תורה (לנצי"ב)

מפרשי התלמוד
מפרשי הרא"ש: פלפולא חריפתא, תפארת שמואל, קרבן נתנאל, דברי חמודות, מעדני יום טוב ● רא"ה (ברכות, סוכה, תענית, כתובות, קידושין) ● עליות דרבינו יונה (ב"ב) ● חידוד הלכות (לבעל "סדרי טהרה") ● חידושי ר' שמואל (רוזובסקי) ● חידושי המהר"ל (שבת, עירובין, ב"מ) ●חידושי בן המהר"ל (שבת, עירובין)

ביאורים וליקוטים
● ידיד נפש – ביאור התלמוד הירושלמי ● עלי תמר (מועד) – על הירושלמי

מפרשי הטור והשולחן ערוך
● כנסת הגדולה (חו"מ) ● סדרי טהרה ושיורי טהרה ●ספר המדע (ר"י אייבשיץ ור"ש קרומנוי) ● פרי חדש (יו"ד, אה"ע)● טיב קידושין (מהרא"ל צינץ) ● עולת תמיד ● עולת שבת
● נתיב חיים (לבעל הקרבן נתנאל) ● עטרת צבי (כ"ץ)
מפרשים לאו"ח: אשל אברהם (אופנהיים), חכמת שלמה, לבושי שרד, יד אפרים, חתם סופר, אבן העוזר, דגול מרבבה, נחלת צבי(כ"ץ)

ספרי שו"ת
● מהר"ם שיק ●תורת חסד (מלובלין) ● בית יצחק (שמעלקיש - או"ח, יו"ד) ● קנה בשם (ברנדסדורפר) ● פסקי דין רבניים (כרכים יב, יג, יד, טו) ●פסקי דין ירושלים (כרכים יג-יד) ●מאמר מרדכי (אליהו - א-ד) ● שבט הלוי (חלק יא) ●תורת יקותיאל (בירדוגו)●אבן השוהם (ר"י גץ) ● מהר"ם איררה ● אמרי אש (ר"מ אייזנשטיין)

ספרי מהר"ל: ● גבורות ה' ● נתיבות עולם ● אור חדש ● דרך חיים ● חידושי אגדות לבבלי

הלכה ומנהג
● שערי דורא (עם ההגהות, מבוא שערים (ר"נ שפירא), מקורות וציונים) ● ברכות מהר"ם מרוטנבורג
● דרך החיים (לבעל "הנתיבות") ●זכרון משה (היילפרין) ● לחם רב(ר' שמואל מלובלין) ●אור חדש (ר"ח בוכנר) ●ארחות חיים (ר"ח בוכנר) ●סדר ברכות (רי"מ מורפשטיק)

חסידות
● באר מים חיים (ר"ח מטשרנוביץ) ●אמרי אמת (גור) ●קול שמחה (פשיסחא) ●בת עין (אבריטש) ● דרך פקודיך (ל"בני יששכר") ● שארית ישראל (ווילדניק) ●אלפא ביתא(נדבורנא)

1750 מאמרים נבחרים מתוך כתבי עת וקבצים תורניים
● אור ישראל (מאנסי) ●אורייתא ● אסיא● בית אהרן וישראל ●בית הלל ●הליכות שדה ● העמק ●ויען שמואל ● ישורון●מגל ● מוריה ● נזר התורה ● פעמי יעקב ●צהר
● קול מהיכל ● שמעתין ● שערי צדק ● שרידים●תורת האדם לאדם

שיפורי מערכת
- העברת "סביבת עבודה" של המשתמש שנוצרה בגירסה הקודמת כגון שאילתות קודמות, הערות אישיות, הגדרות תצורה וכו'.
- שיפור הערות אישיות:
שילוב לינק בתוך הערה
הוספת כותרת
שיפור בעיצוב הכותרת להעתקה ושמירה – הוספת פותח וסוגר.
-שיפורים בחיפוש הטבלאי:
חיפוש לפי סדר/ סדר כלשהו לכל מרכיב
הוספת אפשרויות למאפייני המרכיב: 'משפחה', ו'עם/בלי גרשיים'
דוגמאות להרחבת מרכיב החיפוש
-צביעת האות של המפרש בהקרנת המקור, כגון במעבר מהמשנה ברורה לשו"ע מודגשת בצבע אות הציון למשנה ברורה
- מפתח מפורט ל-15 כרכי פסקי דין רבניים
- קישור ישיר מהמשנה לגמרא
- קישור שלחן ערוך לבית יוסף ולהיפך
- הצגת ירושלמי וילנא ומפרשיו גם לפי דף ועמוד