עמוד 1 מתוך 1

עזרה בפענוח ר"ת

פורסם: ה' 02 נובמבר, 2017 10:09 am
על ידי מוטי ק
שבת של מי מסכת שבת דף קלז עמוד ב
מתני' אבל נותנין לתלויה בי"ט ע"כ. כל ב"ח מרגיש למאי איצטריך למיתני משנה שאינה צריכה דכיון דתני אין נותנין לתלויה בשבת ממילא משמע דנותנין בי"ט וכן הרגיש הרב בעל קול הרמז ובא לידי ישוב ע"ש

מה הפענוח של ראשי תיבות אלו?
בחור חשוב? בן חורין?

Re: עזרה בפענוח ר"ת

פורסם: ה' 02 נובמבר, 2017 11:31 am
על ידי lazco
בעל חי.