עמוד 1 מתוך 1

עיון בגמרא ומפרשים

פורסם: ד' 27 פברואר, 2019 5:10 pm
על ידי אביש
בלימוד גמ' הרבה פעמים ישנם סוגיות שתחילתן בעמוד א' וסופן בעמוד ב' וכיוצ"ב.
ולפעמים ישנם מפרשים שכ' פירוש הסוגיא בעמוד א' וישנם בעמוד ב'.
וכן לפעמים באותן פרשן שכ' פירוש על תחילת הסוגיא בעמוד א' והמשך פירושו בסוגיא בעמוד ב'. והדבר כמובן מקשה על רצף העיון.
כיום האופציה היא לעיין בכל הפרק אשר מפאת אורכן אינו נח. ובעיקר כשמעונינים לעיין בכל המפרשים.
הצעתי לתת אפשרות לפתוח לפי בחירה כמה עמודי גמ' ברצף כך שלא יהי'ה כבד מידי וכן המפרשים שיבחרו יהיו רק על הדפים החשובים למעיין.

Re: עיון בגמרא ומפרשים

פורסם: ש' 16 מרץ, 2019 9:14 pm
על ידי נתן
גם אני מצטרף