עמוד 1 מתוך 1

תיקונים בשו"ת מכתם לדוד

פורסם: ו' 17 אוגוסט, 2018 3:47 pm
על ידי ברוך ברמ-ד
שו"ת מכתם לדוד חלק אורח חיים סימן כ
דאפי לח בלח ולכל מלתא - צ"ל דאפילו לח בלח ולכל מלתא

שו"ת מכתם לדוד חלק יורה דעה סימן מח
דאפי לר' אושעיא דמיקל לית ליה ברירה - צ"ל דאפילו לר' אושעיא דמיקל לית ליה ברירה
אמאי בפ"ז מה"טח כשפ' למתני' - צ"ל אמאי בפ"ז מה"טמ [=מהלכות טומאת מת] כשפ' למתני'

Re: תיקונים בשו"ת מכתם לדוד

פורסם: ב' 14 ינואר, 2019 12:10 pm
על ידי responsa
תודה על הערתך!