עמוד 1 מתוך 1

תיקון ברבינו בחיי על התורה

פורסם: א' 27 ינואר, 2019 9:01 am
על ידי dannyil
על הפסוק בפרש׳ עקב (י, יד)
בד״ה אבל הרמב״ם ז״ל פרש כי שמי השמים
באמצע דבריו כתוב ריש לקיש אבל נ״ל צריך לכתוב רבי יהודה. עין בבלי חגיגה יב עמוד ב
תלמוד בבלי מסכת חגיגה דף יב עמוד ב: אמר רבי יהודה: שני רקיעים הן, שנאמר: הן לה' אלהיך השמים ושמי השמים. ריש לקיש אמר: שבעה, ואלו הן: וילון, רקיע, שחקים, זבול, מעון, מכון, ערבות.

[רבינו] בחיי דברים פרק י פסוק יד
וכן במסכת חגיגה (יב ב) חלקום רז"ל לשני חלקים, הוא שהזכירו רז"ל שם: אמר ריש לקיש שני רקיעין הן, שנאמר: הן לה' אלהיך השמים ושמי השמים. זה דעת הרב ז"ל בספר המורה (ב, ט) בלשון "השמים ושמי השמים".


נ״ל צריך סוגריים כמו:
וכן במסכת חגיגה (יב ב) חלקום רז"ל לשני חלקים, הוא שהזכירו רז"ל שם: אמר ריש לקיש [רבי יהודה] שני רקיעין הן, שנאמר: הן לה' אלהיך השמים ושמי השמים. זה דעת הרב ז"ל בספר המורה (ב, ט) בלשון "השמים ושמי השמים".
וכן בהמשך:
ויש לך להתבונן בדבר אמר ריש לקיש [רבי יהודה] האומר שני רקיעין הן,

תודה

Re: תיקון ברבינו בחיי על התורה

פורסם: ה' 07 פברואר, 2019 3:00 pm
על ידי responsa
תודה על הערתך!