עמוד 1 מתוך 1

תיקונים בשו"ת הרי בשמים

פורסם: ב' 25 פברואר, 2019 8:42 am
על ידי ברוך ברמ-ד
שו"ת הרי בשמים חלק א (מהדורא קמא) סימן מא
דהמחהו אצל חנוני ואצל שלוחני - צ"ל דהמחהו אצל חנוני ואצל שולחני

שו"ת הרי בשמים חלק ב (מהדורא תניינא) סימן קיא
תני חוץ מבגיטי נשים - צ"ל תני חוץ מכגיטי נשים

שו"ת הרי בשמים חלק ב (מהדורא תניינא) סימן רג
ועי בחי' הריטב"א בב"מ שם - צ"ל ועי' בחי' הריטב"א בב"מ שם