עמוד 1 מתוך 1

תיקונים באמרי בינה

פורסם: ב' 25 פברואר, 2019 8:42 am
על ידי ברוך ברמ-ד
אמרי בינה דיני דיינים סימן כא
או מראה דינר לשלוחני - צ"ל או מראה דינר לשולחני
היכא דהוצאה יתירה על השבח - צ"ל היכא דהוצאה יתירה על הקרן [ע"פ ב"ק קג ע"ב]
ההוצאה מהחזרה וא על המוכר - צ"ל ההוצאה מהחזרה הוא על המוכר