עמוד 1 מתוך 1

תיקונים לעליות דרבינו יונה

פורסם: ב' 25 פברואר, 2019 8:02 pm
על ידי ברוך ברמ-ד
עליות דרבינו יונה מסכת בבא בתרא דף קמח עמוד ב
הא דתניא מקצת לראשון וכן לשני - צ"ל הא דתניא מקצת לראשון וכולן לשני
היינו בהוצאת זיזין בחצרו שלו. ועיקר הבעיא - צ"ל היינו בהוצאת זיזין בחצרו שלו. א"נ כגון שפירש בית לאחד ודיוטא לאחר להוציא בה זיזין לחצרו של לוקח. ועיקר הבעיא [ע"פ שיטה מקובצת מהד' מכון מירב]

עליות דרבינו יונה מסכת בבא בתרא דף קנג עמוד א
בחיים ובמות לאמחר מיתה הוא - צ"ל בחיים ובמות לאחר מיתה הוא

עליות דרבינו יונה מסכת בבא בתרא דף קנג עמוד ב
ומעתה מה (ש)יש להקשו על מספינה - צ"ל ומעתה מה (ש)יש להקשות על זה מספינה
למיזל בתר השתא אין שם חזקה אחרת - צ"ל למיזל בתר השתא שאין שם חזקה אחרת