עמוד 1 מתוך 1

שו"ע רמ"א, ומשנ"ב על המקום

פורסם: ד' 14 אוקטובר, 2020 6:56 pm
על ידי פור ום
כתוב ברמ"א בסימן כה סעיף יג "שלש קדושות וארבע קדישים"
והמשנ"ב במקום {ס"ק נו} שזה טעות סופר וצ"ל 4 קדושות ו3 קדישים.
אז אולי כדאי לכתוב ליד מילים אלו ברמ"א הערה על זה.
תודה רבה.