עמוד 1 מתוך 1

תקלות קטנות בפרוייקט השו"ת

פורסם: א' 15 אפריל, 2012 2:41 pm
על ידי למאי_נמ?
1) שו"ת ציץ אליעזר חי"ז סוס"י נג ריש אות ה – צ"ל "יש" במקום "שי".
2) יש"ש כתובות ב ה, ציין למגילה ג ב, אך הלינק (קישורית) הוא לכתובות ג ב.

Re: תקלות קטנות בפרוייקט השו"ת

פורסם: ב' 16 אפריל, 2012 9:48 am
על ידי responsa
תודה רבה.

Re: תקלות קטנות בפרוייקט השו"ת

פורסם: ב' 16 אפריל, 2012 11:35 am
על ידי למאי_נמ?
3) בתי מדרשות חלק ב מדרש אלפא ביתא ד"ה ר"ק, שהוא מורק:" ...כל גיהנם וגיהנם שבעת אלפים פתחין פותחין לו לשטן ולמלאכים רעים המורדים בהקודש ברוך הוא והקדוש ברוך הוא עושה פלאים גדולים, פלאים מלמעלה ופלאים מלמטה ומודיע להן גבורות גדולות בשמים, גבורות גדולות בארץ וממטיר עליהן דם ואש מן השמים..." צ"ל בהקדוש (במקום המילה המודגשת).

אגב, את השגיאות שנתבררו - אתם מתקנים מיד (למי שעדיין לא רכש), או רק למהדורה הבאה?

Re: תקלות קטנות בפרוייקט השו"ת

פורסם: ב' 16 אפריל, 2012 12:42 pm
על ידי responsa
השגיאות מתוקנות בבסיס הנתונים שלנו, התיקונים מתעדכנים לגירסה הבאה.

Re: תקלות קטנות בפרוייקט השו"ת

פורסם: ד' 18 אפריל, 2012 6:23 am
על ידי למאי_נמ?
4) שו"ת יביע אומר חלק ג אבן העזר סימן כא ד"ה ואשר העיר - באמצע הפסקה מתחילה אות (ז), וצריך לתקן ולעשות שם פיסקה חדשה.

Re: תקלות קטנות בפרוייקט השו"ת

פורסם: ה' 19 אפריל, 2012 2:28 am
על ידי למאי_נמ?
5) בפתחי תשובה (יו"ד סי' קצה סוף ס"ק ב): "...ועי' בתשובת שמש צדקה חיו"ד סי' ס"ז שכתב מי שמתה אשתו ר"ל והיא נדה רשאי ליגע בה ע"ש". - אני לא בטוח אבל נראה לי שצ"ל סי' סד.

Re: תקלות קטנות בפרוייקט השו"ת

פורסם: א' 06 מאי, 2012 7:44 am
על ידי responsa
תודה רבה.

Re: תקלות קטנות בפרוייקט השו"ת

פורסם: ב' 14 מאי, 2012 3:01 am
על ידי למאי_נמ?
שו"ת רב פעלים (ח"ג או"ח סימן י' ד"ה תשובה. מה ששאלת): "הנה הרב הלכות קטנות ח"א סי' קנ"ז..." - נראה דצ"ל קל"ז.