תיקוני נוסח והקלדה ממספר מקומות (גירסה 22)

davideinat
הודעות: 8
הצטרף: ה' 23 נובמבר, 2017 1:18 pm

תיקוני נוסח והקלדה ממספר מקומות (גירסה 22)

הודעהעל ידי davideinat » ה' 23 נובמבר, 2017 1:20 pm

• בתוספות יו"ט בבא בתרא ג,ג כתב: "והרמב"ם פי"ג מה' שכנים כתב כגון שהיה אריס לאביו של בעל השדה" וכן הוא בדפוס וילנא וגם ב"זכר חנוך" – אך הוא טעות, והרמב"ם הנ"ל הוא בפי"ג מהלכות טוען ונטען.
• תפארת ישראל בבא בתרא ד,ט כתוב "חרוב המורב" במקום "חרוב המורכב".
• תוי"ט ב"ב ה,א ד"ה "אין הדמים ראיה", כתוב "בהמהו מרגליות" במקום "בהמה ומרגליות".
• טור חו"מ רכ,ה כתוב "ואין שום אדם קורא לבקר צמר", במקום "ואין שום אדם קורא לבקר צמד".
• שלמי תודה מסכת בבא בתרא דף עח עמוד א כתוב "לרבנן אף ע"כ דס"ל דסתם חמור לרכיבה" במקום "לרבנן אף ע"ג דס"ל דסתם חמור לרכיבה".
• תפארת ישראל למשנה מסכת בבא בתרא פרק ה משנה יא כתוב "להפריע לו טפח" במקום "להכריע לו טפח".
• שו"ת הגם שאול חלק א סימן לג כתוב "שהם גרומין להם קטטה" במקום "גורמין להם קטטה".
• פירוש המשנה לרמב"ם מסכת בבא בתרא פרק ז משנה ב כתוב "בית השעת קבין" במקום "בית תשעת קבין".
• פירוש המשנה לרמב"ם בבא בתרא פרק ו משנה ג, חסר דיבור המתחיל.
• תויו"ט מסכת בבא בתרא פרק ו משנה ח, במשפט "וכתבו עוד דמיירי שהכוכים [ונ"ל שצ"ל הארונות שלהם היו פתוחין מן הצד...", צריך להיות סוגר שמאלי מרובע אחרי 'הארונות'.
• בבלי ב"ב קלד ע"א, בעין משפט נר מצוה אות ג יש טעות, במקום "טוש"ע חו"מ סי' רב סעיף ב" צריך להיות "סי' רפ סעיף ב", וב"קשרים" הפניתם למקור השגוי.
• ערוך השולחן יורה דעה סימן קצג סעיף ד כתוב "בולע לילה הראשונה" במקום "בועל לילה הראשונה".
• משנה בבא בתרא ח, ז כתוב "האב אינו יכול למכרו" במקום "האב אינו יכול למכור".
• בית הבחירה למאירי מסכת סנהדרין דף צב עמוד א כתוב "שבאמר אין שריד במגוריו", במקום "שנאמר אין שריד במגוריו"
• רש"י מסכת כתובות דף פט ע"א ד"ה 'ש"מ', כתוב: "ופלוגתא היא בבבא בתרא (דף קצא:)" במקום "קעא:"
• בית הבחירה למאירי מסכת בבא בתרא דף קעב עמוד א כתוב: "אלא שמאחר שכותבין שטר ללוה אף על פי שאין הלוה עמו" במקום "אף על פי שאין המלוה עמו".
• רמב"ם מלכים פ"ג ה"ו כתוב : "לא תתן לנשים חילך" במקום "אל תתן לנשים חילך".
• פירוש הרמב"ם למשנה מסכת סנהדרין פרק ג משנה ב כתוב "בשבועותו" במקום "בשבועתו".
• פירוש תוספות יום טוב למשנה מסכת סנהדרין פרק ג משנה ב כתוב "כשרל דון" במקום "כשר לדון"; וכתוב "ליד רש"י" במקום "לי דרש"י"
• פירוש הרמב"ם למשנה מסכת סנהדרין פרק ג משנה ד כתוב "מפי שהבעל כאשתו", במקום "מפני שהבעל כאשתו".
• ברטנורא על משנה מסכת סנהדרין פרק ג משנה ד כתוב "וצריך לומר לומר שני בראשון" במקום "ואין צריך לומר שני בראשון"
• כסף משנה הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק ב הלכה ו כתוב: "ועיין במ"ש ה"ה בפי"א מהל' יבום", במקום "בפ"א מהל' יבום"

אשמח לאישור שהגורמים הנכונים קיבלו את ההארות הללו.
דוד

חזור אל “תיקוני הקלדה ומראי מקומות”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 2 אורחים